PZU ŻYCIE SA dofinansowało z funduszu prewencyjnego zakup systemu oddymiania klatek schodowych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi ul. Pomorska 251 informuje, że w ramach prowadzenia przez PZU SA. działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych zakupił system oddymiania klatek schodowych poprzez zainstalowanie klap przeciwdymnych w budynku B-1 klatka 3 z funduszu prewencyjnego PZU SA. Realizacja umowy prewencyjnej i wykorzystania œrodków z Funduszu Prewencyjnego PZU SA nr 87 / 2012 / PRŁ z dn. 28.09.2012 r. Kwota dofinansowania wyniosła 20.000,00 zł.