Zarząd – Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dyrektor
dr n. med. Monika Domarecka
tel. 42 675-75-00

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
mgr Elżbieta Krawczyk
tel. 42 675-74-86

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
mgr Maria Antosik
tel. 42 675-75-05

Główna Księgowa
mgr Małgorzata Ścieszko
tel. 42 675-75-76
tel. 42 617-79-05

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Psychiatrycznego
dr n. med. Małgorzata Zabrocka
tel. 42 675-72-72
tel. 42 675-72-58

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Pediatrycznego
dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska
tel. 42 617-79-04

Z-ca Dyrektora ds. Medyczno-Organizacyjnych CKD
dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński
tel. 42 201-41-00

Pełnomocnik Z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych CKD
mgr Krystyna Wargowiak
tel. 42 201-41-05


Naczelna Pielęgniarka
mgr Danuta Wijata
tel. 42 675-73-50

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki w Uniwersyteckim Centrum Pediatrycznym im. M. Konopnickiej
mgr Halina Gmaj-Budziarek
tel. 42 617-79-09

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki w CKD
mgr Beata Smarzyk
tel. 42 201-41-20